Αρχική -- Φαρμακοεπαγρύπνηση
Φαρμακοεπαγρύπνηση2018-10-26T14:19:19+00:00
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Η ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα δεδομένα ασφαλείας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων της που κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν την Φαρμακοεπαγρύπνηση διεθνώς.

Στοιχεία επικοινωνίας με το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης της ΚΟΠΕΡ Α.Ε.